A HALCSONT

Nagyon kis számú sejtet tartalmaz, 65%-át szervetlen sók alkotják -CaCO3, CaPO4, CaF2, CaSO4, CaCl2 stb.-, 33%-át szerves vegyületek, fehérjék, csontalbumidok, csontmucoidok, míg a maradék 2% (!!!) a sejtes állomány, amely osteocytákból- csontsejtekből, osteoblastokból- “csont építő” sejtekből és osteoclastokból- porc és csont bontó sejtekből tevődik össze.
A csontok Ca-P egyensúlya ,az emberhez hasonlóan hormonálisan szabályozott, melyek a vérplazmából mutathatóak ki, illetve hatásuk is azon keresztül jelentkezik. Csupán említés szinten: ezek a Szomatothróp hormon, a Kalcitonin, a Parath hormon, valamint az 1,25 dihidroxi D3 vitamin… hatásuk az emberi és a sügér szervezetben azonos!