SAV A LÚGBAN, AVAGY A CO2 AZ AFRIKAI SÜGÉRES AKVÁRIUMBAN

Amennyire a cím is árulkodik róla, érdekes fejezete következik a vízkémiánknak. A CO2 (széndioxid) az O2 (oxigén) utána a második legfontosabb vízben oldott gáz az akváriumunkban. A karbonátok csak bikarbonátként oldódnak a vizünkben, és ezt csak akkor tehetik meg, ha megfelelő mennyiségű CO2 van jelen a vízben. A CO2-höz kötött karbonátokat a szénsav sójaként is nevezzük. Természetesen a karbonátkeménység a pH és a CO2 bűvös háromszögében járunk még jelenleg is, mint sokan a karbonátok kifejezésből is kivehették.

Megjegyzés: Sok internetes forrásban a KH (KARBONÁTKEMÉNYSÉG) fogalmát népiesebb nevén a savkötőképesség néven emlegetik. Ez nem véletlen.

Amíg az atmoszférikus levegő igen kis százaléka (kb 0,03%) széndioxid, addig az akvárium vizének CO2 tartalma a mindenkori adagolás, a körülvevő levegő nyomása, és a vízhőmérséklet együtthatójának eredménye!

A széndioxid bír a legnagyobb oldhatósággal a vízre nézve, ezért is lehet egy extra adagolás az akvarisztikában igen veszélyes, és komplikált! A CO2 túladagolása a halak számára halálos! Miután szabad – nem egyensúlyszénsavként bikarbonátban kötött – CO2 oldódik a vízbe, ezzel egyidőben a pH érték csökken. Egy ilyen szabályozott és átlátott adagolásnak van értelme, hiszen ha a pH értéket tovább akarjuk csökkenteni, annál több CO2 adagolására van szükség. (emellett mindig legyen szem előtt, és ismert a kH érték!)

A CO2 oldhatósága a vizünkben erősen függ a vízhőmérséklettől is!

Érdekesség: A CO2 oxigénnél is sokkal nagyobb oldhatósága érdekes területen, a búvárkodásban figyelhető meg a legjobban. CO2 buborékot ha mélyből indítunk el a vízfelszín felé, mindig egyre kisebb lesz, míg az oxigénbuborékok egyre nagyobbak, ahogy a vízfelszín felé közelednek.

A CO2 a vízinövények és algák egész napos “eledele” (Cyanobaktériumok is ide tartoznak, amik növényi alacsony rendű életformák), a fotoszintézisük (asszimiláció) alapfeltétele. A CO2-ből természetesen a folyamat közben szenet vesznek fel. “Melléktermékként” marad az O2 (oxigénmolekula). Éjszaka során, mikor fény nincs az akváriumban, természetesen a növények sem fotoszintetizálnak, ilyenkor az oxigént emésztik fel az akváriumban, és széndioxidot adnak végeredményül. Így mindenki számára világos lehet a tény, hogy a CO2 tartalom akváriumvizünkben más az éjszaka közepén, reggel, délután (fotoszintézis csúcsa), és este…

Az ilyen – mint a fent említett – szabad vízben oldott széndioxid befolyásolja a pH értékünket az akváriumunkban. Az egyensúlyi szénsav ami bikarbonátban van kötve, más feladattal rendelkezik, az tartja a karbonátot kötésben. Ez a bikarbonát kötés méretik KH-ként, KARBONÁTKEMÉNYSÉG néven, ami vizünk pH értékét stabilan megbízhatóan megtartja, jelen esetben oldott sóként a CO2-nek köszönhetően.

EZZEL BE IS ZÁRUL A BŰVÖS pH-KH-CO2 HÁROMSZÖG ALAPTÉTELE.

Példa:
Ha nincs, vagy nagyon kevés a szabad CO2 oldott állapotban vizünkben, akkor növényeink a vízből, a bikarbonátban kötött szénsavból “táplálkoznak, ragadnak ki” maguknak, amit már említettem. Ha ez megtörténik, megszűnik a karbonát kötése a vizünkben, csökken a pufferteljesítmény, és elkezdődik a nem kívánt folyamat: karbonátok esnek ki. Ez a biogén mésztelenedés, ami a szénsav hiányáról, kevés vízben oldott széndioxidról árulkodik. A növények levelein vízkő képződik.

Hosszú távon ez a folyamat oldott karbonátban szegény akváriumvízhez vezet, amiben a CO2 tartalom is szerény. Ez végső esetben a pH-KH-CO2 bűvös háromszögnek köszönhetően a pH értékünk ingadozásához vezet, akár napszaki szinten is. Ilyenkor fontos, hogy CO2 legyen a vízbe vezetve, a szellőztetést állítsuk le, a vízfelszín mozgását csillapítsuk a befújócsövek helyzetének megváltoztatásával. Mindennél azonban sokkal fontosabb, hogy a KH értékünk 5 alá sose menjen, sőt állandóan stabilan felette maradjon!

Amennyiben KH értékünk lesüllyed ezen érték alá, az előzőekben már említett savomlás lehet a végállomása a biogén mésztelenedésnek, ami halaink döbbenetes sebességű elpusztulásához vezethet.

Hát ennyit a bűvös háromszögről, mint alapismeret…